Last ned som PDF

63 sider

1.34 MB

Forsiden av dokumentet Er det verdt det?

Evaluering

Er det verdt det? Kartlegging og vurdering av søknads- og rapporteringsordninger knyttet til øremerkede tilskudd til kommunesektoren

Denne rapporten gir en oversikt over øremerkede tilskudd til kommunesektoren og er utarbeidet på oppdrag fra Kommunal og moderniseringsdepartementet. Kartleggingen har identifisert 81 slike tilskudd fordelt ulikt på departementene hvor Kunnskapsdepartementet er ansvarlig for flest øremerkede tilskudd (21 stk.), mens Landbruks- og matdepartementet kun har ett øremerket tilskudd i sin forvaltning. Rapporten gir videre innspill til elementer i utviklingen av gode søknads- og rapporteringsordninger. Disse er basert på en vurdering og nærmere analyse av 15 utvalgte tilskudd. Vurderingene som er gjort viser at hva som er en god søknads- og rapporteringsordning i stor grad påvirkes av trekk ved det enkelte tilskudd. Likevel finnes det en rekke momenter som er relevante for hva slags type søknads- og rapporteringsordning som synes å fungere bedre enn andre. For disse momentene er rekkefølgen viktig ettersom de første momentene legger føringer for videre utvikling.

Publisert

Eier

Kommunal- og distriktsdepartementet

Utgiver

Kommunal- og distriktsdepartementet

Utfører

Oxford Research AS

Forfattere

Rune Stiberg-Jamt, Stine Meltevik, Martin Vestergaard og Ann Sherin Skollevold

Språk

norsk