Last ned som PDF

182 sider

26.97 MB

Forsiden av dokumentet Evaluation Report on Stockfish as Food Aid

Evaluering

Evaluation Report on Stockfish as Food Aid

EVALUERING AV TØRRFISK SOH MATVAREHJELP På bakgrunn av hungerskrisen som i 1984//85 rammet store deler av Afrika ble det i juni 1985 innkjøpt 1 800 tonntørrfisk gjennom Departementet for utviklingshjelp (DUH). Målet har vært å levere et nyttig protein-supplement til denmatvarehjelp som allerede gis til flyktninger eller andre nødlidende i noen av de fattigate land i verden. Fisken harblitt distribuert hovedsaklig til 7 land i Afrika gjennom norske private organisasjoner; Norges Røde Kors, Care Norge, Kirkens Nødhjelp, Håpets Stjerne, Norsk Folkehjelp og Caritas Norge. I tillegg har Verdens Matvareprogram og og UNICEF også distribuert tørrfisk. DUH har gjennomført en evaluering av bruken av tørrfisk i Mosambik, Ghana og Etiopia. Rapporten understreker at brukt riktig kan tørrfisk kan være et svært verdifullt supplement til annen matvarehjelp. Tørrfiskleveransen er funnet å ha forbedret ernæringssituasjonen for mottakerne, selv om ikke fisken alltid er blitt brukt på en optimal måte. Det har sammenheng med at folk i bestemte områder ikke er vant til å spise fisk, eller denne type av fisk og ikke vet hvordan tørrfisken skal tilberedes, samt at tørrfisken ikke alltid er inngått i et balansert kosthold. Det er heller ikke alltid de gruppene som trenger fisken mest som får den. Spesielt for å sikre at tørrfisk blir brukt og tilberedt på en forsvarlig måte anbefales at DUH konsentrerer tørrfiskbevilgningen til et fåtall land og med distribusjon gjennom organisasjoner der de lokale representanter har den nødvendige kapasitet samt kjennskap til lagring og tilberedelse av tørrfisk. Videre bør det benyttes mer ensartete og detaljerte prosedyrer for vurdering av tørrfiskleveransene. På bakgrunn av evalueringen har regjeringen for 1986-87 vedtatt å innvilge 800 tonn til Mosambik og 400 tonn til flyktningeleire i Algerie.

Publisert

Eier

Norad

Språk

engelsk

Kilde

www.norad.no