Last ned som PDF

263 sider

6.3 MB

Forsiden av dokumentet Med blikket mot naturfag: Nye analyser av TIMSS 2019-data og trender 2015–2019

Studie

Med blikket mot naturfag: Nye analyser av TIMSS 2019-data og trender 2015–2019

Formålet med denne antologien er å gå i dybden på resultatene fra TIMSS 2019, å supplere kortrapporten med nye, dypere analyser og med analyser som ser på utvikling over tid, såkalte trendanalyser. Tidligere TIMSS-publikasjoner har blitt utgitt som rapporter, altså i en sjanger som tillater en bred målgruppe. Denne antologien er derimot en vitenskapelig publikasjon. Det vil i etterkant av antologien bli publisert populærvitenskapelige sammendrag av hvert kapittel som vil være tilpasset en bredere målgruppe. Målgruppen for denne antologien er forskere innen skoleforskning. Selv om antologien er en vitenskapelig publisering, kan den være interessant også for lærerutdanningen, skoleeiere, lærere og politikere. Videre er dette en antologi hvor kapitlene kan leses uavhengig av hverandre, men for å spare noe plass i hvert kapittel refererer alle til dette introduksjonskapitlet for en bredere beskrivelse av TIMSS-undersøkelsen (se under). I tillegg vil det være enkelte deler i noen av kapitlene som er like (f.eks. analysemetode) og kan derfor oppleves gjentakende for de som leser mer enn ett kapittel.

Publisert

Eier

Utdanningsdirektoratet

Språk

norsk

Kilde

www.udir.no

ISBN

9788215045092