Last ned som PDF

52 sider

3.73 MB

Forsiden av dokumentet Vehicle weight data from speed enforcement systems

Kartlegging

Vehicle weight data from speed enforcement systems The ATK/WIM project

Trafikkmengde og vekt for kjøretøyene er viktig informasjon for både planlegging, drift og vedlikehold av veger. I Norge finnes det ca. 250 Automatisk Trafikk Kontroll systemer (ATK) som registrerer hastigheten til de passerende kjøretøyene, og som i tillegg kan måle aksellast og akselavstand. Denne rapporten beskriver utviklingen av en metode for å beregne vektdata for tunge kjøretøy fra ATK. Vekten av den første akselen til en seksakslet semitrailer benyttes til å kalibrere vektmålin-gene for hvert enkelt målepunkt (system). Resultatene viser at ATK-systemet kan brukes til å samle statistisk informasjon om vektforde-lingen av tunge kjøretøyer, men det må jobbes videre med nøyaktigheten til målingene.

Publisert

Eier

Statens vegvesen

Språk

engelsk