Last ned som PDF

32 sider

0.75 MB

Forsiden av dokumentet Overvåking av rensebasseng for overvann fra E6 Skullerudkrysset i Oslo, 2003-2004

Studie

Overvåking av rensebasseng for overvann fra E6 Skullerudkrysset i Oslo, 2003-2004

Statens vegvesen Stor-Oslo distrikt har et rensebasseng i Skullerudkrysset for å samle opp og rense overvann fra E6 og tilhørende av- og påkjøringsramper. E6 har 4 felt med betongmidtdeler på denne strekningen. Årsdøgntrafikken (ÅDT) er ca 42 000. Formålet med bassenget er å redusere utslippet av veiforurensninger til Ljanselva. Elva er viktig for rekreasjon og biologisk mangfold. Overvåkningen av bassenget startet i 2002 med målinger fra august til november (Åstebøl og Krogh, 2002). I foreliggende rapport er resultater av målinger fra mai 2003 til mai 2004 sammenstilt. COWI AS har hatt ansvaret for gjennomføringen av overvåkningsprogrammet.

Publisert

Eier

Statens vegvesen

Utfører

COWI

Språk

norsk (bokmål)