Last ned som PDF

100 sider

22.92 MB

Forsiden av dokumentet Sosio-kulturelle forhold i bistanden: et bakgrunnsnotat og noen anbefalinger til departementet for utviklingshjelp

Evaluering

Sosio-kulturelle forhold i bistanden: et bakgrunnsnotat og noen anbefalinger til departementet for utviklingshjelp

Evalueringsrapporten er en utredning om hva vi skal forstå med kultur og sosiokulturelle forhold i bistanden. Det inngår også i mandatet å planlegge en feltevaluering av et utvalg prosjekter/programmer der man setter fokus på hvordan kunnskap om og bevissthet om det som i denne innstilling kalles sosio-kulturelle forhold (SKF) avspeiler seg i bistandsplanlegging og gjennomføring. Endelig stiller mandatet krav om å utvikle noen konkrete anvisninger på hvordan man i det daglige arbeid kan styrke bevissthet om og kunnskap om sosio-kulturelle forhold som utgangspunkt og redskap i bistanden.

Publisert

Eier

Norad

Språk

norsk

Kilde

www.norad.no