KVU/KS1/KS2

Fremtidig dekommisjonering av de nukleære anleggene i Norge Utarbeidet på oppdrag fra Nærings- og fiskeridepartementet

Institutt for energiteknikk (IFE) har i dag konsesjon for drift av Norges to forskningsreaktorer på Kjeller og i Halden. Det er ikke besluttet når en eventuell nedleggelse av IFEs nukleære anlegg skal skje. En beslutning om nedleggelse kan i prinsippet skje som en politisk beslutning, ved at Statens strålevern finner videre drift av reaktorene uforsvarlig eller at IFE ikke finner det lønnsomt med videre drift. KVUen gir ikke en vurdering av hvorvidt man bør stenge ned reaktorene eller ikke. Spørsmålene som søkes besvart gjennom Konseptvalgutredning (KVU) for dekommisjonering av de nukleære anleggene i Norge er: 1. Hvilket nivå for dekommisjonering er samfunnsøkonomisk mest lønnsomt? 2. Hva blir kostnaden for dekommisjoneringsprosjektet? 3. Hva bør vurderes i videre planlegging? Rapporten er utarbeidet av DNV GL sammen med Studsvik Nuclear AB, Westinghouse Electric Sweden AB og Samfunns- og Næringslivsforskning AS (SNF) på oppdrag fra Nærings- og Fiskeridepartementet (NFD). Arbeidet er basert på internasjonal beste praksis gjennom retningslinjer fra International Atomic Energy Agency (IAEA) og Finansdepartementets veileder for samfunnsøkonomiske analyser.

Publisert

Eier

Nærings- og fiskeridepartementet

Utførere

DNV GL AS, Samfunns- og næringslivsforskning AS, Studsvik Nuclear AB og Westinghouse Electric Sweeden AB

Forfatter

Vibeke Vallevik mfl.

Språk

norsk