Last ned som PDF

55 sider

5.02 MB

Forsiden av dokumentet Saltstabiliering av kvikkleire, SAK - Arbeidspakke 1: Installasjonsmetoder

Studie

Saltstabiliering av kvikkleire, SAK - Arbeidspakke 1: Installasjonsmetoder

Denne rapporten oppsummerar installasjonsarbeidet i samband med Arbeidspakke 1 (AP1) Installasjonsmetodar i FoU-prosjektet Saltstabilisering av kvikkleire (SAK). SAK har som mål å teste og utvikle ein skånsam og kostnadseffektiv installasjonsprosedyre for sikring av kvikkleireområder ved hjelp av saltbrønnar. Konvensjonelle sikringsmetodar av naturlege skråningar i kvikkleireterreng medfører ofte store praktiske og miljømessige utfordringar i tillegg til store kostnadar. Som følgje av dette har fleire viktige offentlege utbyggingsprosjekt blitt uforholdsmessig kostbare og i enkelte tilfelle blitt skrinlagde. Tilsetjing av saltet kaliumklorid (KCl) i kvikkleire kan brukast som et alternativ til dagens sikrings- og grunnforsterkingsmetodar (Helle 2017). Metoden er veldig lovande, men det er nødvendig å utvikle prosedyrar for installasjon av saltbrønnar, samt estimere kostnadar knytt til denne type sikringsarbeid.

Publisert

Eier

Statens vegvesen

Språk

norsk

ISBN

9788291228358