Last ned som PDF

65 sider

2.35 MB

Forsiden av dokumentet Gjenbruksprosjektet: Gjenbruk av knust betong i vegbygging. Mekaniske egenskaper og testmetoder

Statusrapport

Gjenbruksprosjektet: Gjenbruk av knust betong i vegbygging. Mekaniske egenskaper og testmetoder

I denne rapporten er det gjort en oppsummering vedrørende bruk av ubundet knust betong i vegbygging med fokus på mekaniske (styrkemessige) egenskaper. I tillegg til de forsøkene som har vært definert under Gjenbruksprosjektet er det også sett på resultatene fra noen andre prosjekter med gjenbruksbetong fra senere tid (St Olavs Hospital, Fornebu, RESIBA). Rapporten omhandler erfaringer vedrørende materialproduksjon og anleggsteknisk utførelse, hvilke metoder som anbefales ved undersøkelser/ verifisering av funksjonelle egenskaper samt resultater fra utførte laboratorie- og feltforsøk med overslag over forventede styrke- og stabilitetsegenskaper. Avslutningsvis er gjengitt beskrivelsene av og kravene til gjenbruksbetong som de nå framstår i den nye utgaven av Håndbok 018 Vegbygging (2005).

Publisert

Eier

Statens vegvesen

Språk

norsk (bokmål)

Tema

Plan, bygg og eiendom