Last ned som PDF

64 sider

0.48 MB

Forsiden av dokumentet Lange tidsserier for miljøovervåkning og forskning

Kartlegging

Lange tidsserier for miljøovervåkning og forskning Rapport nr. 1 Viktige klimadataserier

Det har vært et ønske fra forskningsmiljøer, miljøforvaltningen og Norges forskningsråd å få til en bedre samordning av forskning og overvåkning. Det gjelder både anvendelse av måledata i forskningsprogrammer og anvendelse av forskningsresultater i overvåkningen. Det er viktig å skaffe seg en oversikt over eksisterende dataserier fra miljø- og klimaovervåkningen for å bidra til at de viktigste seriene blir tilgjengelige for tverrfaglige forskningsprogrammer. Sommeren 2002 ble det opprettet tre arbeidsgrupper for å kartlegge og vurdere verdien avlange tidsserier av spesiell betydning for miljø-, ressurs- og klimaovervåkning og forskning. I denne rapporten presenteres resultatene fra arbeidsgruppa angående klimadataserier.

Publisert

Eier

Norges forskningsråd

Språk

norsk (bokmål)

ISBN

8212018083

Tema

Klima og miljø utdanning og forskning