Last ned som PDF

56 sider

2.44 MB

Forsiden av dokumentet Tilleggsberegninger fra Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene 1970 og 1971

Statusrapport

Tilleggsberegninger fra Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene 1970 og 1971

Rapport nr. 2, 1970 fra Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene. Ajourførte pris- og inntektsprognoser for 1970 og 1971.

Publisert

Eier

Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Utgiver

Arbeids- og sosialdepartementet

Språk

norsk