Last ned som PDF

45 sider

2.41 MB

Forsiden av dokumentet Ringanalyse for kulemølle

Kartlegging

Ringanalyse for kulemølle

I 2017-2018 ble det utført ringanalyse for kulemølle med 12 deltakende laboratorier. I alt seks materialer med et spenn i kulemølleverdi fra 5 til 23 var med i undersøkelsen. Ringanalyser er et ledd i kvalitetssikringsarbeid for laboratorier. Bakgrunnen for denne ringanalysen var i tillegg å kontrollere helt ny apparatur som er i henhold til standardkrav, mot kulemøller som ligger i utkanten av toleranseverdier på trommeldiameter og innvendig lengde. Analyseresultatene er behandlet statistisk etter standardiserte metoder, hvor avvikende verdier er ekskludert. Jevnt over viser reproduserbarheten mellom laboratoriene seg å være god. Innen laboratoriene anses repeterbarheten å være svært god for fire av materialene.

Publisert

Eier

Statens vegvesen

Språk

norsk