Last ned som PDF
Forsiden av dokumentet Hospitering i fagopplæringen

Evaluering

Hospitering i fagopplæringen Evalueringer av forsøksordninger i seks fylker

Hospitering i fag- og yrkesopplæringen er temaet for denne rapporten. Gjennom å hospitere i arbeidslivet kan yrkesfaglærere skaffe seg kompetanse som er relevant for deres arbeid som lærere. Instruktører fra lærebedriftene kan på samme måte hospitere i skolen. Fra 2010 til 2012 har det vært gjennomført forsøksordninger med hospitering i fagopplæringen i seks fylker. Denne rapporten er en evaluering av disse forsøkene. Rapporten bygger på et kvalitativt casemateriale og på kvantitative undersøkelser.

Publisert

Eier

Utdanningsdirektoratet

Forfattere

Anne Inga Hilsen, Torgeir Nyen og Anna Hagen Tønder

Språk

norsk

ISBN

9788274229624

Tema

utdanning og forskning