Last ned som PDF

164 sider

3.76 MB

Forsiden av dokumentet Gs-veger og fortau i Region øst

Statusrapport

Gs-veger og fortau i Region øst En tilstandsundersøkelse og vedlikeholdsplan for dekkene

Det er gjennomført en tilstandsundersøkelse av gs-veger i Region øst. Av regionens 782 km med gs-veger er 629 km tilstandsregistrert. Med unntak av Oppland synes tilstanden å være tilfredsstillende i de fleste fylker. Tilstandsundersøkelsen er gjennomført samtidig med at gs-vegene er blitt metrert, og de ligger nå i Vegdatabanken. Gs-vegnettet er nå også tilgjengelig som bilder (ViaPhoto) for hver 20 m.

Publisert

Eier

Statens vegvesen

Språk

norsk