Kartlegging

Arealutvikling og arealkonflikter Kvantitativ analyse

På oppdrag for Kommunal- og moderniseringsdepartementet skal det gjøres en analyse av arealutvikling og arealkonflikter i landet basert på en gjennomgang av tilgjengelig statistikk og analyser av kommuneplanene i utvalgte kommuner. Kartleggingen av arealutvikling er gjennomført blant annet med utgangspunkt i resultatene fra Riksrevisjonens undersøkelse (2007). Det er særlig spørsmål om vi bygger ned viktige verdier og i hvilke områder det er størst press på arealene som er forsøkt besvart ved en sammenstilling og gjennomgang av tilgjengelig statistikk. I denne delrapporten presenteres statistikk på arealutviklingen i Norge i løpet av de siste ti årene i tillegg til noe statistikk på innsigelser som indikasjon på arealkonflikter. Det gis her ikke endelige konklusjoner på årsakssammenhenger, men heller en oversikt over utviklingen de siste ti årene og forskjeller mellom ulike områder av landet, med fokus på nasjonalt prioriterte områder

Publisert

Eier

Kommunal- og distriktsdepartementet

Utgiver

Kommunal- og distriktsdepartementet

Utfører

Asplan Viak

Forfattere

Paal Grini og Ingvild Nordtveit

Språk

norsk

Tema

Plan, bygg og eiendom

Nøkkelord

Plan- og bygningsloven, planlegging