Last ned som PDF

81 sider

1.73 MB

Forsiden av dokumentet Deltakerundersøkelsen for lærere 2018

Kartlegging

Deltakerundersøkelsen for lærere 2018 Resultater fra en spørreundersøkelse blant ansatte i skolen som har tatt videreutdanning innenfor strategien «Kompetanse for kvalitet»

Denne rapporten er skrevet på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet. Rapporten presenterer resultater fra Deltakerundersøkelsen 2018, en spørreundersøkelse rettet mot lærere som har tatt videreutdanning i regi av strategien Kompetanse for kvalitet. Hensikten er å undersøke lærernes opplevelse av videreutdanningen de har tatt.

Publisert

Eier

Utdanningsdirektoratet

Utfører

Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU)

Forfattere

Cay Gjerustad og Robin Ulriksen

Språk

norsk (bokmål)

Kilde

www.udir.no

ISBN

9788232703609

Tema

utdanning og forskning