Last ned som PDF

121 sider

2.53 MB

Forsiden av dokumentet Spørsmål til Skole-Norge

Studie

Spørsmål til Skole-Norge Analyser og resultater fra Utdanningsdirektoratets spørreundersøkelse til skoleledere, skoleeiere og lærere under korona-utbruddet 2020

Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU) har en rammeavtale for 2017–2020 med Utdanningsdirektoratet om å gjennomføre halvårlige spørreundersøkelser rettet mot skoler og skoleeiere. Undersøkelsene er kjent som Utdanningsdirektoratets spørringer. Temaene for de enkelte undersøkelsene avtales fra gang til gang og skal dekke Utdanningsdirektoratets kunnskapsbehov til enhver tid. Resultatene fra undersøkelsene offentliggjøres i NIFUs ordinære rapportserie og foreligger nedlastbare i PDF-format på Utdanningsdirektoratets og NIFUs hjemmesider. Dette er en ekstra spørring som ble gjennomført i forbindelse med koronautbruddet etter initiativ fra Utdanningsdirektoratet, i samarbeid med Utdanningsforbundet, KS, Skolenes landsforbund, Norsk Lektorlag og Skolelederforbundet. I undersøkelsen inngår seks respondentgrupper som er spurt om i alt fire ulike temaer. Rapporten er i første rekke en tabellrapport, hvor det i liten grad gjøres mer inngående analyser.

Publisert

Eier

Utdanningsdirektoratet

Utfører

Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU)

Forfattere

Roger Andre Federici og Karl Solbue Vika

Språk

norsk (bokmål)

Kilde

www.udir.no

ISBN

9788232704675

Tema

utdanning og forskning