Last ned som PDF

32 sider

1.93 MB

Forsiden av dokumentet Nasjonal geodatastrategi fram mot 2025 - alt skjer et sted

Vedlegg

Strategi/plan

Nasjonal geodatastrategi fram mot 2025 - alt skjer et sted

Regjeringen vil med denne strategien videreføre og utvikle vår felles geografiske infrastruktur. Den geografiske infrastrukturen dekker mange behov i samfunnet og består av ulike fellesløsninger for forvaltning, distribusjon og bruk av geografisk

Publisert

Eier

Kommunal- og distriktsdepartementet

Utgiver

Kommunal- og distriktsdepartementet

Språk

norsk