Last ned som PDF

28 sider

0.74 MB

Forsiden av dokumentet Lærerstatus mars 2009 TNS Gallup

Statusrapport

Lærerstatus mars 2009 TNS Gallup

TNS Gallup har på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet utført undersøkelsen "Nullpunktsanalyse: Læreryrkets status i Norge - Situasjonsbeskrivelse før reklamekampanje - mars 2009".

Publisert

Eier

Kunnskapsdepartementet

Utfører

Kantar Norge

Språk

norsk