Last ned som PDF

75 sider

2.21 MB

Forsiden av dokumentet Unge mottakere av tiltakspenger

Vedlegg

Evaluering

Unge mottakere av tiltakspenger om betydningen av tiltakspenger for gjennomføring av utdanning og overgang til arbeid

Problemstillingen var om tiltakspenger/individstønad har gitt et uønsket økonomisk insentiv til å slutte i vgo uten eksamen. AFI konkluderer med at det ikke ser ut til å foreligge en slik effekt. For å belyse dette har AFI intervjuet 6 personer, den yngste på 22 år. Effektanalysen bruker som sammenligningsgruppe unge som hadde andre stønader eller lønn i vanlig arbeid. Departementet mener på den bakgrunn at AFI ikke har hatt grunnlag for å svare på evalueringsspørsmålet.

Publisert

Eier

Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Utgiver

Arbeids- og sosialdepartementet

Utfører

OsloMet - storbyuniversitetet

Forfattere

Ida Drange, Kjetil Frøyland og Svenn-Erik Mamelund

Språk

norsk (bokmål)

ISBN

978-82-7609-353-7