Forhåndsutredning

Nasjonal transportplan 2022–2033 Oppdrag 1: kostnadsreduksjon og økt nytte. Vi skal gjøre veinettet klima-klart

Svar på deloppdrag fra Samferdselsdepartementet i forbindelse med arbeidet med Nasjonal transportplan 2022-2033.

Publisert

Eier

Samferdselsdepartementet

Utfører

Statens vegvesen

Språk

norsk (bokmål)

Tema

Transport og kommunikasjon

Analysekriterier

kostnader rammevilkår