Last ned som PDF

175 sider

4.52 MB

Forsiden av dokumentet Virkninger av allmenngjøring av tariffavtaler

Evaluering

Virkninger av allmenngjøring av tariffavtaler

Den kraftige økningen i innvandringen fra Øst-Europa etter EU-utvidelsene i 2004 har isolert sett redusert lønnsveksten og den har gitt lavere priser som har kommet forbrukerne til gode, men den har ført til redusert vekst i sysselsettingen blant norske arbeidstakere som konkurrerer med arbeidsinnvandrere og den har redusert produktiviteten, særlig i bygg- og anleggsnæringen. Allmenngjøring har dempet disse effektene.

Publisert

Eier

Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Utgiver

Arbeids- og sosialdepartementet

Utførere

Samfunnsøkonomisk analyse AS og Statistisk sentralbyrå

Forfattere

Roger Bjørnstad, Jon Erik Dølvik, Ragnar Nymoen, Line Eldring, Fredrik Bakkemo Kostøl, Bård Jordfald, Terje Skjerpen, Tom Kornstad og Marina Rybalka

Språk

norsk (bokmål)

ISBN

978-82-93320-22-7