Kudos / Statens vegvesen / Evaluering / 2008 / Veger med inntrukken kantlinje utenfor tettbygd strøk

Last ned som PDF
Forsiden av dokumentet Veger med inntrukken kantlinje utenfor tettbygd strøk

Evaluering

Veger med inntrukken kantlinje utenfor tettbygd strøk Tiltak for syklister og gående?

22-minus-1-veger er tidligere 2-feltsveger utenfor tettbygd strøk, hvor kantlinjen blir innflyttet og midtlinjen fjernet. Et av formålene er å bedre tilrettelegge for syklister og gående på lite trafikkerte veger ved å gi mer plass til myke trafikanter på vegskulderen, samtidig som antall kjørefelt blir redusert fra to til ett. Tiltaket er i dag ikke brukt i Norge. Erfaringer fra andre land viser at 2-minus-1-veger ikke alltid fører til fartsreduksjoner og at avstanden mellom syklister og forbikjørende biler blir redusert, fordi syklister sykler nærmere midten av vegen enn før. Kjøremønsteret for bilister og syklister er uklart. Supplerende tiltak som for eksempel redusert fartsgrense eller fartshumper kan forbedre virkningen av 2-minus-1-veger. Det finnes alternative tiltak som gir mer positive effekter, og som i mindre grad fører til forvirring blant trafikantene.

Publisert

2008

Eier

Statens vegvesen

Utfører

Transportøkonomisk institutt

Forfattere

Alena Høye og Michael Wøhlk Jæger Sørensen

Språk

norsk (bokmål)

ISBN

978-82-480-0883-5