Last ned som PDF
Forsiden av dokumentet SkatteFUNN - Norges største virkemiddel for FoU-drevet innovasjon

Kartlegging

SkatteFUNN - Norges største virkemiddel for FoU-drevet innovasjon Prosjekteksemplar 2012

SkatteFUNN-ordningen favner bredt. Vi finansierer prosjekter som strekker seg fra Lindesnes til Svalbard, og som utvikler alt fra nedfellbare master til ny teknologi i helsesektoren. Målet med ordningen er å inspirere til nytenkning og innovasjon i norsk næringsliv, og derved også styrke bedriftenes vekst og konkurransekraft. I løpet av de siste 11 årene har SkatteFUNN godkjent over 22 500 prosjekter, med prosjektkostnader på til sammen 56 milliarder kroner, og et samlet skattefradrag på 10,7 milliarder kroner. Dette viser at norske bedrifter driver en formidabel FoU-innsats. Ordningen retter seg mot små og mellomstore bedrifter. 88 % av de som mottar finansiering gjennom ordningen har færre enn 100 ansatte, og nær 50 % av bedriftene har færre enn 10 ansatte. SkatteFUNN er dermed et spesielt godt virkemiddel for de mindre aktørene i norsk næringsliv. Tjenester representerer en stor del av aktiviteten i norsk økonomi. I SkatteFUNN oppgir nær halvparten av bedriftene at prosjektene skal resultere i en ny eller bedre tjeneste. I dette heftet presenterer vi et utvalg bedrifter som med fordel har benyttet SkatteFUNN i sine FoUprosjekter. Vi håper du finner historiene interessante og relevante, og at de kan motivere deg og din bedrift til å søke om SkatteFUNN.

Publisert

Eier

Forskningsrådet

Språk

norsk