Kudos / Samferdselsdepartementet / Ukategorisert / 2019 / Nasjonal transportplan 2022–2033: Oppdrag 1. Svar fra Statens vegvesen

Ukategorisert

Nasjonal transportplan 2022–2033: Oppdrag 1. Svar fra Statens vegvesen

Svar på deloppdrag fra Samferdselsdepartementet i forbindelse med arbeidet med Nasjonal transportplan 2022-2033.

Publisert

2019

Eier

Samferdselsdepartementet

Språk

norsk