Last ned som PDF

326 sider

3.59 MB

Forsiden av dokumentet Når alle stemmer teller - : evaluering av demokratireformen i Den norske kirke

Evaluering

Når alle stemmer teller - : evaluering av demokratireformen i Den norske kirke kirkevalget 2009

Samtlige partier på Stortinget inngikk våren 2008 en avtale om at relasjonen mellom stat og kirke skal endres. Som del av avtalen ble en enige om å samarbeide med Den norske kirke om å gjennomføre en demokratireform. Reformen har fire forutsetninger: - det skal etablere reelle valgalternativer, - kirkelige valg skal holdes sammen med offentlige valg, - bruken av direkte valg skal økes, - det skal gjennomføres forsøk med ulike ordninger. Forskerne analyserer og drøfter hvorvidt Stortingets krav til demokratireformen i Den norske kirke er oppfylt. Forskerne argumenterer for at demokratireformens historiske forutsetninger må tas med i betraktningen når Kirkevalget skal vurderes. Forskerne kommer til at tre av fire krav er innfridd med Kirkevalget 2009. Kritikken retter seg særlig mot i hvilken grad Kirken har maktet å etablere reelle valgalternativer.

Publisert

Eier

Den norske kirke

Utførere

Institutt for kirke-, religions- og livssynsforkning og MF Vitenskapelig høyskole

Forfattere

Ulla Schmidt og Sverre D. Mogstad

Språk

norsk (bokmål)

ISBN

978-82-92972-13-7