Last ned som PDF
Forsiden av dokumentet Kartlegging av akuttmedisinsk og akuttkirurgisk virksomhet ved mindre lokalsykehus

Vedlegg

Kartlegging

Kartlegging av akuttmedisinsk og akuttkirurgisk virksomhet ved mindre lokalsykehus

Som ledd i arbeidet med Nasjonal helse- og sykehusplan er de regionale helseforetakene av Helse- og omsorgsdepartementet bedt om å kartlegge akuttmedisinsk og akuttkirurgisk virksomhet ved mindre lokalsykehus. For å få frem kunnskap om dette ble det opprettet en interregional arbeidsgruppe under ledelse av Helse Midt.-Norge RHF.

Publisert

Eier

Helse- og omsorgsdepartementet

Utfører

Arbeidsgruppe

Forfatter

Henrik A. Sandbu mfl

Språk

norsk