Last ned som PDF

10 sider

0.67 MB

Forsiden av dokumentet Evaluering av NAV-reformen

Evaluering

Evaluering av NAV-reformen årsrapport 2008

Evalueringen ser på NAV-reformen som en forvaltningsreform og på dens bidrag til å oppnå de overordnede mål. Målene er Arbeidsretting – flere i arbeid og aktivitet, færre på stønad. Brukerretting – enklere for brukerne og bedre tjenester tilpasses deres behov. Effektivisering – en helhetlig og effektiv arbeids- og velferdsforvaltning. Evalueringen startet i 2006 med underveisevaluering som vil pågå ca ut 2011, effektevalueringen vil starte i 2011 og skal være avsluttet i 2012/2013.

Publisert

Eier

Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Utfører

Norges forskningsråd

Språk

norsk (bokmål)