Kudos / Åpne data

Åpne data

Dokumentene som publiseres på Kudos er offentlige. Vi jobber med å utvikle et offentlig API og en metadatastandard for styrings- og kunnskapsdokumenter. Inntil videre tilbys åpne data i form av en SQL-dump av Kudos-databasen og en tilhørende filkatalog med PDF-dokumentene som er publisert på Kudos.

Database

Databasen er eksportert fra MariaDB og er kompatibel med MySQL, men kan også importeres i Postgres og andre databasesystemer ved hjelp av konverteringsverktøy.

Feltnavnene er for det meste selvforklarende, mens tabellstrukturene følger konvensjonene fra Laravel Eloquent .

Tekstinnholdet fra dokumentene ligger i feltet plaintext. Dataene er ZLIB-komprimert.

Last ned Kudos-databasen

PDF-dokumenter

Per i dag lagres dokumentene på Kudos kun i PDF-format. Dokumentene kan lastes ned samlet, pakket i en tar-fil.

Last ned PDF-ene (149.26 GB)

Dokumentene er katalogisert basert på filenes sha256-sjekksummer. Stiene til filene knyttet til et dokument kan utledes med følgende SQL-spørring, hvor «?» er IDen til dokumentet: SELECT `document_id`, `description`, CONCAT(SUBSTRING(`sha256`, 1, 3), '/', `sha256`, '/', `filename`) AS `path` FROM `files` WHERE `document_id` = ?

Spørsmål

Ta kontakt med Kudos dersom du har tekniske spørsmål, eller spørsmål om Kudos og åpne data generelt:
Send e-post til Kudos