Vurdering av bruk av styre i Det norske fredskorpset

Evaluering|

Rapporten foretar en gjennomgang og vurdering av hensiktsmessigheten av å ha et styre for Det norske fredskorpset (FK). Hvorvidt det er formålstjenlig med et styre er vudert i forhold til de generelle prispippene som ligger til grunn for bruk av styrer i staten, og de eventuelle særskilte hensynene som må ivaretas for FK.

  • Utenriksdepartementet
  • Inger Johanne Sundby, Per Kristian Aamunstad
  • Direktoratet for forvaltning og IKT
Intervju
Dokumentstudier