Verdier på spill - kunstnerisk handlingsrom i teatret

Evaluering|

Panelet har evaluert kunstnerisk kvalitet og effektiv ressursutnyttelse ved Hålogaland Teater, Teater Ibsen og Hordaland Teater for perioden 2012-2015

  • Kulturdepartementet
  • Mette Brantzeg, Mathis Junker Gran, Victoria H. Meirik, Anders Hasmo
  • Evalueringskomité/Utvalg
Intervju
Spørreskjema
Dokumentstudier
Statistikk
Observasjon