Utviklingen i oppdagelsesrisiko for trafikkforseelser

Evaluering|

Rapporten inneholder en beregning av oppdagelsesrisikoen for følgende trafikkforseelser: fartsovertredelser, promillekjøring, kjøring under påvirkning av medikamenter eller narkotika, manglende bruk av bilbelte, brudd på reglene om kjøre- og hviletid og brudd av håndholdt mobiltelefon under kjøring. Promillekjøring har høyest oppdagelsesrisiko, kjøring under påvirkning av medikamenter eller narkotika og brudd på kjøre- og hviletidsreglene har lavest oppdagelsesrisiko.

  • Samferdselsdepartementet
  • Rune Elvik
  • Transportøkonomisk institutt
Intervju
Dokumentstudier
Statistikk