Utredning av finansiering og formidling av hørerapparater og ortopediske hjelpemidler

Evaluering|

SINTEF har i samarbeid med myndigheter og relevante fagmiljø utredet alternative måter for å organisere finansiering og formidling av høreapparater og ortopediske hjelpemidler.

  • Arbeids- og sosialdepartementet
  • Espen Helge Aspnes, Jan Wilhelm Lippestad, Trond Halvorsen, Carlijn Vis, Tone Øderud
  • SINTEF Digital
Intervju
Statistikk