Use of Evaluations in Norwegian Development Cooperation System

Evaluering|

Formålet med dette studiet var å finne ut i hvilken grad evalueringer utført av Evalueringsavdelingen i Norad blir brukt i beslutningsprosesser og for læring i norsk bistandsforvaltning, med sikte på å få råd om forbedringer.

  • Direktoratet for utviklingssamarbeid
  • Patrick G. Grasso, Linda Morra Imas, Nils Fostvedt
  • RAND Europe
Intervju
Spørreskjema
Dokumentstudier