Unoterte infrastrukturinvesteringer

Evaluering|

Finansdepartementet har gitt McKinsey & Company i oppdrag å støtte utredningen ved å utarbeide en faktabasert vurdering av særskilt risiko forbundet med investeringer i unotert infrastruktur, med særlig fokus på politisk, regulatorisk og omdømmemessig risiko. I tillegg skal rapporten undersøke hvordan store institusjonelle investorer håndterer denne typen risiko9. Investeringer i unotert infrastruktur i fremvoksende markeder og investeringer i fornybar energi skal vektlegges gjennom rapporten.

  • Finansdepartementet
  • McKinsey & Company
Dokumentstudier
Statistikk