Kudos / NORAD / Evaluering / 2014 / Unintended Effects in Evaluations of Norwegian Aid

Last ned som PDF
Forsiden av dokumentet Unintended Effects in Evaluations of Norwegian Aid

Evaluering

Unintended Effects in Evaluations of Norwegian Aid A desk study

Tradisjonelt rapporterer bistandsaktørene etter forhåndsbestemte indikatorer basert på forventede resultater. Erfaring og forskning tilsier at bistand også har en rekke utilsiktede effekter, både positive og negative, som de valgte indikatorene ikke klarer å fange opp. Denne studien ser på i hvilken grad Norads evalueringer rapporterer og diskuterer slike utilsiktede effekter.

Publisert

2014

Eier

NORAD

Utfører

Norsk institutt for by- og regionforskning

Forfattere

Henrik Wiig og Jørn Holm-Hansen

Språk

engelsk