Ungdomsgarantien for 20-24-åringer: Har den satt spor?

Evaluering|

I perioden 1995-1998 ble det iverksatt en forsterket tiltakinnsats rettet mot langtidsledig ungdom i aldersgruppen 20-24 år. I denne rapporten evalueres effektene av denne innsatsen. Rapporten viser at den forsterkede innsatsen bidro til økt deltakelse på arbeidsmarkedstiltak og til raskere overgang fra ledighet til jobb. Effektene var sterkest for ungdom med ledighetsforløp på over seks måneder, men gjorde seg i noen grad også gjeldende for kortere forløp. På den annen side er det ingen indikasjoner på at den forsterkede tiltaksinnsatsen påvirket tilbøyeligheten til å gjenoppta ordinær utdanning.

  • Arbeids- og inkluderingsdepartementet
  • Inés Hardoy, Knut Røed, Hege Torp, Zhang Tao
  • Institutt for samfunnsforskning
Statistikk