Ungdom og medvirkning i planlegging og lokalt utviklingsarbeid

Evaluering|

Oppdraget har handlet om å kartlegge og diskutere hvordan distriktskommuner legger til rette for medvirkning fra barn og unge i planarbeid og lokalt utviklingsarbeid, hvilke muligheter for barn og unges medvirkning som tas i bruk, hva utfordringene består i, hvilke metoder og aktiviteter som benyttes samt hvilke resultater man har oppnådd.

  • Distriktssenteret (Kompetansesenter for distriktsutvikling)
  • Niels Arvid Sletterød, Espen Carlsson, Hanne H. Kleiven, Håkon Sivertsen
  • Trøndelag forskning og utvikling
Intervju
Dokumentstudier