Ungdata

Evaluering|

Ungdomsskoleelever som bor i Distrikts-Norge og ungdomsskoleelever som bor andre steder er ganske like. Men langt færre ungdomsskoleelever i distriktene sikter seg inn mot høyere utdanning, og distriktsungdom er lite fornøyde med kollektivtilbudet. Unge voksne er «mangelvare» i de fleste distriktskommuner. Mer og ny kunnskap om distriktsungdom er viktig for politikere som skal utforme lokale og regionale strategier, og nasjonal distriktspolitikk. Er det forskjell på å være ung i Distrikts-Norge sammenliknet med andre steder? Hva består i tilfelle forskjellene av? Denne rapporten er en empirisk analyse av hvordan ungdomslivet fortoner seg i de minst sentrale områdene i Norge. Svarene til ungdomsskoleelever bosatt i de 220 minst sentrale kommunene blir sammenliknet med svarene fra ungdomsskoleelever i resten av landet. Rapporten er et av flere kunnskapsgrunnlag for Ungdommens distriktspanel, som våren 2021 skal levere regjeringen 10 råd om framtidas distriktspolitikk.

  • Distriktssenteret (Kompetansesenter for distriktsutvikling)
  • Anders Bakken
  • OsloMet - storbyuniversitetet
Spørreskjema