Tracing UMAs’ families

Evaluering|

En sammenlignende studie av ni europeiske lands praksis og erfaringer fra oppsporing av foreldre eller andre omsorgspersoner for enslige mindreårige asylsøkere.

  • Utlendingsdirektoratet
  • Kirsten Danielsen, Marie Louise Seeberg
  • Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA)
Spørreskjema
Statistikk