To mål – to midler

Evaluering|

Denne studien tar for seg støtteordningene som administreres av Innovasjon Norge og Norsk kulturråd. De to organisasjonene har ulikt formål, men gir begge økonomisk støtte til kunstnere. Innovasjon Norges hovedformål er å fremme lønnsom næringsutvikling, mens Kulturrådet skal fremme kunst- og kulturfaglig mangfold og kvalitet.

  • Nærings- og handelsdepartementet
  • Tor Borgar Hansen, Donatella De Paoli, Bjørn Brastad, Harald Furre
  • Oxford Resarch, Handelshøyskolen BI
Intervju
Spørreskjema
Dokumentstudier
Statistikk