To år med regionale forskningsfond: Rapport fra følgeevalueringen

Evaluering|

Ordningen med regionale forskningsfond ble iverksatt i januar 2010 og har nå vært i virksomhet i to år. Følgeevalueringen ble satt i gang i januar 2011 og skal pågå i tre år, og det skal leveres en rapport hvert år. Herved legges den første rapporten frem, med en oppsummering av for arbeidet med de regionale forskningsfondene etter deres to første år.

  • Norges Forskningsråd
  • Olav R. Spilling, Bjørn Asheim, Liv Langfeldt, Taran Thune
  • NIFU STEP
Intervju
Dokumentstudier
Observasjon