Tilbakeføringsgarantien i praksis

Evaluering|

Evaluering av prosjektet TAFU - tilbakeføring gjennom arbeid, fritid og utdanning. TAFU prosjektene arbeider med å tilbakeføre tidligere straffedømte personer i alderen 18-40 år, i hovedsak menn, til samfunnet. TAFU-prosjektene er organisert rundt to bærende ideer; samtidig forvaltningssamarbeid og konsekvenspedagogikk. To prosjekter, hvorav et i Rogaland og et i Tromsø. Rapporten er et resultat av et treårig følgeforskningsprosjekt.

  • Justis- og beredskapsdepartementet
  • Cecilie Basberg Neumann, Karen Sofie Pettersen
  • Arbeidsforskningsinstituttet (AFI)
Intervju
Observasjon