Tidlig intervensjon på rusfeltet

Evaluering|

På oppdrag fra Sosial- og helsedirektoratet har IRIS hatt ansvaret for å gjennomføre en kunnskapsoppsummering om effekter av tiltak for tidlig intervensjon på rusfeltet. Kunnskapsoppsummeringen bygger på norsk og internasjonal forskningslitteratur, publisert i rapporter, bøker og vitenskaplige tidsskrift. Undersøkelsen viser at det finnes et solid kunnskapsgrunnlag om tiltak rettet mot barn i barnehage og grunnskolealder og deres familier, og om tiltak rettet mot risikofylt alkoholbruk blant voksne. Den absolutt største svakheten i kunnskapsgrunnlaget om tidlig intervensjon finner vi i forhold til unge i aldersgruppen over 15 år.

  • Sosial- og helsedirektoratet
  • Sverre Nesvåg, Agathe Backer-Grøndahl, Fanny Duckert, Øystein Enger, Gard Huseby, Pål Kraft
  • International Research Institute of Stavanger (IRIS)
Dokumentstudier