Tett på gjengen

Evaluering|

”Tett på” har rettet seg mot et tungt kriminelt ungdomsmiljø. med forgreininger til kriminelle ungdomsgjenger og nettverk. Barne- og likestillingsdepartementet har støttet prosjektet i perioden 2001 – 2004 med 2,7 millioner kroner gjennom de såkalte storbymidlene, en tilskottsordning for barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn. Evalueringen er gjennomført med støtte fra BFD.

  • Barne- og familiedepartementet, Justis- og politidepartementet
  • Yngve Carlsson
  • Norsk institutt for by- og regionforskning
Intervju
Dokumentstudier
Observasjon