Teknologi og kostnadsutvikling

Evaluering|

Rapporten vurderer status og trender for havbasert vindkraft i forhold til teknologi og kostnader. Videre identifiserer rapporten viktige implikasjoner for norsk havbasert vindkraft når det gjelder arealplanlegging og strategi. Analysen gir en teknisk og økonomisk vurdering av de 15 utredningsområdene. Rapporten indikerer datahull og gir retningslinjer for å overvinne disse. Rapporten kommer også med foreløpige anbefalinger knyttet til arealplanlegging og strategi for havbasert vindkraft.

  • Norges vassdrags- og energiverk
  • Multiconsult
Statistikk
Observasjon