Syng ut!

Evaluering|

Overordnet har evalueringen søkt å avdekke hvorvidt Korforbundets fordeling av Aktivitetsmidler for kor har vært hensiktsmessig i lys av målene for ordningen, og hvorvidt ordningen har fungert som en produktiv rammebetingelse og drivkraft for utviklingen av kormusikken lokalt. Med andre ord om støtteordningen har en utløsende effekt for aktivitet.

  • Norsk kulturråd
  • Stine Meltevik, Marthe Ervik Rosenvinge
  • Oxford Research
Intervju
Spørreskjema
Dokumentstudier
Statistikk