Last ned som PDF
Forsiden av dokumentet Supported Employment i Norden

Evaluering

Supported Employment i Norden

De nordiske lands nasjonale organisasjoner innen European Union of Supported Employment (EUSE) tok initativ for å få utformet prosjektet. De nordiske organisasjonene i EUSE ønsket en mer fellesnordisk utvikling av Supported Employment basert på erfaringsutveksling omkring praksis, metoder, resultater i form av hvor mange som får en ordinær jobb og jobbfastholdelse. Hensikten er ikke standardisering i seg selv, men fagutvikling gjennom dialog som fremmer kvalitet i Supported Employment og dermed forbedrer adgangen til ordinært arbeid for personer med nedsatt funksjonsevne.

Publisert

Eier

NAV

Utfører

Arbeidsforskningsinstituttet

Forfattere

Øystein Spjelkavik, Branko Hagen og Kristiina Härkääpää

Språk

norsk (bokmål)

ISBN

978-82-7609-288-2