Support to Legislatures

Evaluering|

Bistand til parlamenter i sør er en relativt ny form for utviklingshjelp. Evalueringsavdelingen i Norad har i 2009 gjennomført en syntesestudie av internasjonal bistand til parlamenter i sør. Studien viser at denne form for bistand er vanskelig og krever innsikt i den politiske, økonomiske og kulturelle sammenhengen som denne bistanden skjer innenfor.

  • Direktoratet for utviklingssamarbeid (Norad)
  • Arne Tostensen, Inge Amundsen,
  • Christian Michelsen Research
Intervju
Dokumentstudier
Statistikk