Suksessrike distriktskommuner

Evaluering|

Rapporten går gjennom statistiske data, resultater fra en nettverksanalyse, en organisasjonskulturundersøkelse og fokusintervjuer med 15 suksessrike distriktskommuner. Formålet med studien er å undersøke hva som gjør at noen kommuner lykkes bedre enn andre når det gjelder næringsutvikling og bosetting. Svarene er sammensatte og handler naturligvis om lokale forhold – og til en viss grad tilfeldigheter. Men det er fellestrekk ved kommunene som kan forklare suksessen som analysen fokuserer på. En rekke funn fra studien peker mot egenskaper ved stedets utviklingskultur, sentrale aktørers evner til å ta vare på de anledningene som byr seg, og det handlingsrommet som gis til ildsjeler og innovatører, både i offentlig sektor, privat næringsliv og i sivilsamfunnet.

  • Distriktssenteret (Kompetansesenter for distriktsutvikling)
  • Lars Ueland Kobro, Knut Vareide, Morten Hatling
  • Telemarksforsking Bø, SINTEF, MENON
Intervju
Dokumentstudier